Många turer kring museet i Skara

När vi bildade Västra Götalandsregionen var det många olika typer av sammanslagningar som skulle äga rum. Landstingen i Älvsborg, Skaraborg, Bohuslän och den del av Göteborg som var "landsting" skulle bilda helt nya organisationer. En jätteprocess som, nu då man betraktar den efter snart 14 år, som en rätt så framgångsrik process. Jag har varit verksam inom kulturpolitiken där mängder av förändringar har ägt rum. En sådan förändring som inte kan anses vara bland de mest framgångsrika är bildandet av Västarvet och dess relationer till de stiftelser som drev de tidigare länsmuseerna. Vår tes var egentligen rätt enkel; i ett län har man ett länsmuseum, inte tre. Detta var utgångspunkten och att samverkan mellan de olika parterna skulle stärkas. Fokus var på medborgarna som skulle gynnas genom att museerna samverkade. Bättre effektivitet, högre kvalitet och en ökad satsning på att göra kulturarvet tillgängligt för medborgarna var några av sakerna som drev oss.
 
För att göra en lång historia kort: Det blev ingen lätt resa.
 
I slutet av 2012 blev det haveri mellan Västarvet och Stiftelsen för Västergötlands Museum. Politiker hoppade av ledningen och ord stod mot ord. Länsstyrelsen uttalade sig och menade att de avtal som tecknats inte kunde gälla längre och stor turbulens uppstod. Nu är frågan överlämnad till kammarrätten för avgörande.
 
Nu är det nog så att alla vill museets bästa, men har olika utgångspunkter för sina ställningstaganden. Frågan fortsätter att prövas juridiskt och tyvärr blir nog verksamheten rejält lidande av det som sker.
 
Mängder av artiklar har skrivits och Radio Skaraborg har lyft frågan flera gånger. I dag speglas ett av svaren som lämnats i samband med rättsprocessen.
 
Frågan fortsätter att engagera!