Medborgardialog på gång i Skövde

Stadshusets sessionssal var fylld med ungdomar, politiker och tjänstemän som mött upp för att samtala om hur ungdomar kan påverka och ha verkligt inflytande. Skövde är pilotkommun i ett projekt som Sveriges Ungdomsråd driver som heter Medborgarprojektet. Det är ett antal kommuner som ska testa olika metoder för att stärka medborgarnas och i synnerhet ungdomarnas inflytande.
I Skövde har en förening bildats som heter Ungdomsforum och de stod som inbjudare till dagen. Konferencierna Amanda Gustafsson och Henrik Fredriksson, höll ihop dagen och visade att ungdomar både vill och kan. De var alldeles utmärkta i denna roll.
Inbjudna talare var Josefine Gillver från Sveriges ungdomsråd som gav bakgrunden till projektet och Carlos Rojas som talade om utanförskap, utifrån sig egen personliga upplevelse, men uppmanade till engagemang. Han menade också att 90-talister är en hoppfull generation och öste beröm över dem.
Skövde kommun beslutade för några år sedan att satsa på dialog med ungdomar och anställde bland annat en ungdomsstrateg, Christina Nettelbladh Malm, Ett ungdomspolitiskt program antogs, Ung i Skövde bildades och det skapades mötesplatser både digitalt och i fokusgrupper.
Ambitionen är nu att gå vidare och utveckla relationerna så att unga, och för övrigt alla medborgare, får möjligheter till inflytande och delaktighet.
Samlingen kan ses som en kick-off och under våren kommer dialogmöten att arrangeras på olika platser i kommunen.
Läs mer i SN eller på hemsidan för Ung i Skövde. Medborgarprojektet har också en särskild hemsida.