Överbeläggningar kan inte accepteras

Krsitdemokraterna i Västra Götaland har under en längre tid drivit frågorna om överbeläggning på våra sjukhus. Vårt regionråd Monica Selin har ideligen debatterat och hållt fram detta för de ansvariga politikerna inom S, V och MP. Du kan läsa mer om detta på www.kdvg.se. Där finns bl a de senaste interpellationerna i frågan.
 
Tyvärr kan vi konstatera att överbeläggningar är vanligt. Det är många vårdplatser som försvunnit och även om man säger att det finns "vårdavdelningar i beredskap" som snabbt kan dras igång om stora behov föreligger så förekommer det dagligen att patienter hamnar i rum som inte är avsedda för vård.
 
Nu kommer också Arbetsmiljöverket med en rapport (Radio Skaraborg). Det är inte acceptablet att 120 patienter dagligen vårdas i lokaler som inte är anpassade för deras behov. Ingen ska hamna i korridor eller sköljrum.
 
Kristdemokraterna kommer att fortsätta med bevakning av frågan.
 
Eilert Björkman

Vad är Ert förslag till lösning av problemet?
Ytterligare höjning av landstingsskatten?