P-skivor är en bra idé

Handeln går bra i Skövde. Extremt bra, faktiskt, Skövde med ca 52 000 invånare syns i handelsstatistiken nationellt vilket är mycket angenämt. Med ett handelsindex på 134 på sällanköpsvaror så har Skövde placerat sig i topplistan. Med det nya handelsområdet Stallsiken, storsatsande Elins Esplanad på Norrmalm och centrumhandeln så finns det tre områden som kompletterar varandra. Men på ett område är det tuff konkurrens, nämligen då det gäller parkeringsplatser.
Jag fick nyligen avslag i kommunfullmäktige på idén om parkeringsskivor. Min idé var att man skulle erbjuda gratis platser under en eller två timmar i centrum med hjälp av parkeringsskivor. Jag har fått mycket stöd för denna idé av handlar och bilister, men inte av de politiska kamraterna. Men för mig är det ett sätt att stimulera centrumhandeln och ett sätt där kommunen kan bidra till att skapa gemensamma konkurrensförhållanden.
Så här års är det många som uppskattar att kunna ställa bilen i garaget på Elins Esplanad. Bekvämt men framför allt gratis. Jag påmindes om detta då jag slog upp tidningen i morse och konstaterade att det nya gymmet på Elins Esplanad kan erbjuda gratis p-platser.
Nu finns det ofta tillgängliga p-platser i centrum. Rent statistiskt har vi rätt så gott om p-platser om vi ser det under hela veckans alla timmar. Men under vissa toppar är det trångt och många som kommer till Skövde väljer bort centrum därför att de upplever det svårt att finna parkeringsplatser.
Jag konstaterar nu också varje söndag hur trycket på p-platser har ökat. Som trogen gudstjänsbesökare inser jag att jag behöver tio minuter extra på morgonen för att finna en parkeringsplats. Sedan några hundratals platser försvann i kvarteret Motorn har det blivit trångt även på tidiga söndagsmornar.
Nu blir det inget av med parkeringsskivor. Jag har inte släppt idén, utan kommer att arbeta vidare med den. Förhoppningen just nu är att vi kan enas om ett eller två nya parkeringshus i centrum. Nya p-platser är en stor utmaning för en kommun som växer.
Jag kommer att fortsätta med att arbeta med olika lösningar på p-situationen. Personligen så är det inget problem för mig eftersom jag oftast åker kollektivt. Om fler gjorde det så skulle ju p-problemet minska. Att bygga fler pendelparkeringar utanför centrum är bra. Detta innebär att man inte behöver ta bilen hela vägen. Sådana lösningar underlättar för arbetspendlingen, men då det gäller handel så vill man kunna parkera bilen så nära butiken som möjligt.
Parkeringsfrågan är aktuell och kommer att hållas vid liv.