Quad Helix på Skövdes Visionsdag

En gång om året har vi en Visionsdag i Skövde. Då samlas företrädare för kommunen, näringslivet, akademin och civilsamhället för att samtala om Skövde idag och imorron. Ett spännande sätt att formulera sig kring en gemensam vision och målbild.
Visionsdagen 2013 var lyckad och intresset stort bland de inbjudna. Vi fick lyssna till intressanta föreläsare och ta del av deras tankar.
Våra tre kommunalråd blev också intervjuade och gav sina tankar om framtiden och vad som krävs av oss som bor i Skövde. Ett begrepp som användes av Christer Asplund var Quad Helix med en uppmaning att inte längre tala om Triple Helix, utan nu handlar det om fyra parter, Det Offentliga, Näringslivet, Akademin och Civilsamhället. Det känns som vi alltid levt och verkat i Quad Helix så det är nog bara att stämma in i detta. Idén att samla dessa företrädare är väldigt bra och utvecklar vår vision i Skövde. Vi har en hög ambition och verkar i riktningen att sätta Skövde på kartan och få fler att inse de goda livsvillkor vi kan erbjuda i vår stad.