Spännande samtal om utvecklingen i Nordafrika

Den arabiska våren drog fram med en frihetsrörelse som skakade om stora delar av världen. För många tändes hopp om frihet och demokratisk utveckling. Många kristna tillhörde de grupper som fick stora förhoppningar i samband med de folkliga upproren. Men tyvärr kan vi konstatera att det inte alltid blev så som de hade räknat med. I flera länder har den kristna kyrkan varit reglerad och saknad frihet och diktaturerna har hållt dem under strikt kontroll. Men nu verkar det som att det i flera länder snarare har blivit ökade restriktioner än frihet. Därför var det väldigt intressant att få sitta ned några timmar och lyssna till algeriern Youssef Ourahmane och hans fru Hee Tee som berättade om utvecklingen i Algeriet. Den arabiska våren har inte nått Algeriet på samma sätt som andra länder i nordafrika, men trots detta har the Protestant Church of Algeria, en kyrkofederation av kristna kyrkor, fått regeringens tillåtelse att finnas och bedriva verksamhet. För oss skandinaver är det relativt enkelt att få visum till Algeriet och myndigheterna ser gärna fler besökare. Grannlandet Tunisien är ju ett stort turistland och nu strävar även Algeriet att öppna sina gränser. Till ytan är Algeriet ett av de största länderna i Afrika. Nu funderar vi på vidare kontakter mellan Skövde och våra nordafrikanska vänner. Det är en stor förmån att få möta människor från olika delar av världen och ta del av varandras erfarenheter.
 
På bilden är Youssef Ourahmane och hans fru Hee Tee omfamnade av Emad Hanna, som kommer från Syrien.