Uranbrytning - hett ämne i Skaraborg

Ska vi tillåta att det åter bryts uran på Billingen? Den frågan har hettat till i veckan. En enkät som Sveriges Radio gjort var bakgrunden till debatten då ett av våra kommunalråd svarade ja på frågan om det ska vara tillåtet att bryta uran och till och med statsministern gav sig in i debatten.Många skaraborgare minns Ranstadverken. En av dem uttalar sig i dagens P4 och vill åter verka för att inget uran ska brytas på Billingen.
 
Kommunerna har möjlighet att lägga in veto i frågan om uran ska brytas eller inte. Det tycker jag är bra, men samtidigt så finns det ett stort problem kring denna fråga. Om vi tillåter att kärnkraft ska få användas, måste vi då också inte medge brytning av uran? Är det OK att säga att uran, med alla risker som det medför, ska bara få brytas i andra länder, men sedan anrikat användas i kärnkraftsreaktorerna? Vore det inte mer logiskt att säga nej även till kärnkraften?
 
För oss som är negativa eller skeptiska till kärnkraften så är satsningen på förnybara energikällor oerhört viktig. Tyskland har gått i bräschen för en omvandling och det är viktigt för oss i Sverige att följa denna.
 
Det finns ett stort folkligt engagemang i Skaraborg mot uranbrytning och det är bra. Samtidigt så har vi en väldigt knepig minerallagsstiftning som behöver ses över. Jag skrev en motion till Kristdemokraternas riksting om detta för några år sedan. Hundratals markägare i Skaraborg är drabbade av de undersökningstillstånd som prospekterande företag kan erhålla. Vi talar ofta om att utländska företag köper upp gruvor i Afrika och utnyttjar länderna, men frågan är om vi inte själva är med om detta då det gäller våra mineraler? Nästa steg är kanske uranen, men där finns faktiskt ett kommunalt veto som kan användas. Nog borde det vara så även då det gäller mineraler?