Alkohol eller inte vid kommunal representation?

Förra året var representationsfrågor livligt diskuterade och flera statliga myndigheter producerade riktiga bottennapp. I går hade vi en diskussion i kommunstyrelsen i Skövde om vår framtida representation. Vi har under många år haft alkoholfri representation, något jag gillar. Nu ska alkoholpolicyn skrivas om och formuleringar ändras. Den nya policyn betonar att det alltid ska vara spritfri representation och att man ska vara restriktiv med öl och vin. Så blev beslutet i styrelsen.
I den kristdemokratiska fullmäktigegruppen har vi samtalat om detta och anser att kommunala tjänstemän och politiker ska betala för sin alkohol själva. Vi anser inte att skattepengar ska användas för att bjuda på alkohol. Samtidigt vill vi inse att det kan finnas tillfällen då det anses befogat och vill därmed inte betoma förbud.
Därför yrkade vi på ett motförslag som innebär att "kommunens representation bör vara alkoholfri". Även Miljöpartiet hade ett liknande yrkande. Men majoriteten i kommunstyrelsen stod bakom förslaget och nu blir det kommunfullmäktige som avgör.
I Västra Götalandsregionen är det alkoholfri representation. Det innebär att den som så önskar dricka vin till maten betalar för den själv. Det accepteras av alla och har varit en god regel. Men Skövde kommun väljer nu, troligtvis, att gå en annan väg.