Bra att Odell talar om den etiska kompassen

Det pågår rättsliga förhandlingar kring Telias affärer i Uzbekistan. Mängder av artiklar har skrivits om detta och många ställer frågor kring varför ett svenskt bolag, men statliga intressen, har engagerat sig i dessa affärer. I dag berättar Mats Odell, vid tidpunkten för affärerna var han finansmarknadsminister, om sin syn på saken. Han lyfter då fram att i samtal med styrelsen om de planerade affärerna påminde han om vikten av att ha med en etisk kompass. Ekonomi och juridik är ofta självklart i sådana sammanhang, men att man talar om etik är inte helt givet. Därför känns det bra att Odell påminner om att han fört in denna diskussion med de ansvariga för affären. Vad som kommer att hända härnäst beror till stor del på vad hovrätten anser om anklagelserna om mutbrott.
Nu är inte Mats Odell minister längre, men ändå en av landets ledande politiker. Glad över att han tydligt talar om etik i affärsvärlden.