För lätt att köpa alkohol?

Sverige har en strikt politik då det gäller alkohol? Eller? Är det så att vår tanke om monopolet och därmed en begränsning om tillgång och utbud håller på att luckras upp? I dag skriver båda skövdetidningarna om detta. SN skildrar att det är lätt för minderåriga att beställa alkohol via nätet. Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) har testat näthandeln och konstaterar att det inte är några problem för unga människor att beställa. Hårdare krav på ålderskontroll framför man nu.
Tidningen Skaraborgs Allehanda (SLA) menar att den nya alkohollagen har gett fler alkoholtillstånd. År 2010 fanns det 11 150 tillstånd i Sverige men siffran har efter att den nya lagen införts ökat till 13 200. Däremot verkar inte Skövde ha ökat det senaste året. Det kan bero på att man redan innan den generösare lagen hade utfärdat många tillstånd. Idén med lagen är att det ska vara möjligt att dricka alkhohol i samband med mat. Något som många förespråkat, men nykterhetsrörelserna varnat för.
Sverige får en allt liberalare syn på alkohol och det blir mer acceptabelt att dricka. De flesta dagstidningar har egna vinspalter och handeln med alkohol ökar. Samtidigt så är alkoholismen och skadorna som orsakas av alkoholen gigantiska kostnader för samhället. Det lidande som alkoholen orsakar är stor och de senaste helgerna är sådana exempel där många skadat sig eller andra, eller förstört för sig själva på grund av alkohol.
Vi eftersträvar att ha en tillåtande samhälle, där var och en tar eget ansvar. Det är en bra princip och pekfingrar och lagar ska användas restriktivt. Var och en måste ta ett eget ansvar, men för den skull kan inte samhället friskriva sig ansvar. Det behövs regler och riktlinjer, men det viktigaste är nog att vi samtalar om detta och själva sätter gränser. Jag tillhör dem som önskar att alla barn skulle få växa upp i alkhoholfria miljöer. Det innebär inte att jag är en förbudsivrare men däremot är det ett uttryck för att jag vill bespara barn och ungdomar det negativa som alkohol kan innebära. Att föräldrar under några år avstår från alkohol för barnens skulle gillar jag. Men då är det frivillighet som råder.