Gruvor och turister - framtiden för Lysekil

I dag har vi varit på ett intressant studiebesök i Lysekil. En grupp kristdemokrater som representerade lokala,regionala och ledamöter från riksdagen var i Bohuslän. Dagen inleddes i kommunhuset då vi mötte Roland Karlsson, Lysekils kommunalråd som berättade om kommunen och dess näringsliv. Syftet med dagen var att samtala om de nya behoven av malmexport. Då gruvnäringen i Bergslagen inleds 2015 måste utskeppningshamnar för järnmalmen vara löst. Initialt kan Oxelösund vara en lösning, men det kostnadseffektivaste är att anlägga en ny hamn i Brofjorden, alternativt Uddevalla hamn. Kommunalrådet lotsade oss igenom ett antal alternativ och det utmanar både de lokala, regionala och nationella nivåerna. Investeringarna är stora och måste snabbt in i planerna.
Sedan begav vi oss till Havets Hus där Gunilla Mitchell, VD för Västsvenska Turistrådet mötte oss och gav en inblick i utvecklingen av besöksnäringen. Gunilla är oerhört inspirerande och det blev ett engagerat samtal om utmaningarna inom besöksnäringen men framför allt för dessa stora möjligheter. Både gruvnäringen och besöksnäringen kan vara framtidssatsningar för Lysekils kommun.
Elisabet Larsson och Lilly Sundling är lokala politiker i Lysekil. Dan Hovskär, Stig Andersson och Conny Brännberg representerar regionpolitikern i Västra Götalandsregionen. Annika Ecludn och Roland Utbult är riksdagsledamöter. Vår politiska sekreterare Eva Kihlström tog bilden.
Roland Utbult

Tack Conny för en intressant dag i Lysekil. Ett mycket bra upplägg. Viktigt för vår region att vi kan dra till oss intressanta projekt inom industri och infrastruktur. Vi ska göra vår del i riksdagen. Keep up the good work!