Halv miljon syrier på flykt

Katastrofen i Syrien fortsätter. Utan mat, vatten, drivmedel eller helt avsaknad av kontanter är situationen ohållbar för civilbefolkningen i Syrien. Unicef uppskattar att en halv miljon människor befinner sig på flykt. SR rapporterar från överfyllda läger i Jordanien. President Bashar Al-Assad höll idag ett timslångt TV-sänt tal från operahuset i Damaskus där han beskrev konflikten och behoven av en försoningskonferens. Han talade om lidande och smärta och påminde om att det inte finns någon glädje i landet. Kampen, enligt honom, står inte mellan olika syriska grupper, utan mellan landet Syrien och dess fiender.
Det förefaller som att många av de som han kallar rebeller och terrorister är ditresta från andra länder, samtidigt som de som kallar sig frihetskämpar menar att de är vanligt folk som längtar efter frihet. Vad som är sant är oerhört svårt att avgöra, men jag har mött många kristna som är oerhört bekymrade för situationen. Under många år har de kristna kunnat leva relativt ostörda i Syrien och kyrkor har kunnat driva verksamhet. Nu har angreppen mot kristna ökat kraftigt och tiotusentals av dem har tvingats i flykt. Många av dem har kontakt med kyrkor i Sverige och många har också släktingar här. Därför är det mycket troligt att en stor andel av dem som är på flykt vill komma till Sverige för att få en fristad här. En sådan kommun som redan har många syrier är Södertälje och troligtvis kommer ändå fler dit. Många röster höjs nu för att staten måste ta ett större ansvar för flyktingar och att inte enskilda kommuner kan bära ansvaret. Oavsett ansvarsfrågan så handlar det om att snabbt kunna ordna mat och boende för människor som tvingats fly från krigets fasor. Ordet solidaritet kommer att sättas på prov de kommande månaderna.