Intressant besök på Nordic MedTest i Hammarö

I går hade den kristdemorkatiska ledningsgruppen i Västra Götaland möjlighet att vara tillsammans med våra partikamrater i Värmland och besöka Stiftelsen Compare Karlstads testanläggning på Hammarö. Landstinget i Värmland, stiftelsen och Karlstads Universitet har startat ett projekt, Nordic MedTest, för att bland annat testa IT-system i vården. Eller rättare sagt testa systemen innan de når vården. Alltför ofta har vi som beställt IT-system kunnat konstatera att de inte är riktigt färdiga då de installeras utan det krävs en hel del modifikationer. Därför har landstinget i Värmland gått i bräschen för detta testlabb, vilket förhoppningsvis innebär att systemleverantörerna kommer att, i en öppen och leverantörsoberoende miljö, få möta sina kunder redan i ett tidigt skede och från båda parter se till att systemen är väl testade innan de införs.
Vid vårt besök gav Göran Österman en bakgrund till stiftelsen och det 30-åriga arbetet med tester, framför allt inom Telekom som funnits i området. Därefter gav Ulf Lidberg en närmare presentation av hur man bygger upp testlabbet som finansieras inom det call om testbäddar inom Hälso- och Sjukkvårdens om Vinnova initierat. Under Sven Wedemalms guiding gick sedan igenom datorhallarna och lokalerna inom anläggningen.
Projektet som är tre-årigt kommer att ge mycket goda förutsättningar för att testa systemen så att de är tillförlitliga den dag de kommer in i vårdens produktion.
Projektet har tre huvudsyften:
-Ökad patentsäkerhet
- Mer vård för skattepengarna
- Nya globala affärsmöjligheter
 
Det som var en intressant bi-effekt av satsningen var flera exempel på sådant som uppstår då människor möts. I en av serverhallarna har ett företag bidragit med en ny LED-armatur. Denna har i sig tilldragit sig intresse från besökare och blivit en produkt som spridits via labbet. Likaså finns tester av likström som innebär både bättre arbetsmiljöer och energieffektiviseringar. Det fanns flera sådana exempel på hur affärer och innovationer uppstår genom att människor möts.
 
Under besöket medverkade också landstingsdirektören Hans Karlsson och det är nog uppenbart att om sådana här stora projekt ska kunna genomföras så måste högsta ledningen vara engagerad. Förhoppningsvis kan värmlänningarnas initiativ innebär att vi får nytta av labbet och att vi därigenom ökar säkerheten inom vården. Om vi dessutom tjänar pengar så är det ju ingen nackdel.
 
Det var ett intressant och givande besök som vi nu vill förmedla vidare inom Västra Götalandsregionen.
 
Tack till landstingsrådet Elisabet Kihlström (KD) som ordnat med mötet.