Meritokrati - via lag eller frivillig överenskommelse?

Sverige är inte jämställt. Det ser vi på mängder av områden. Kvinnor har inte samma möjligheter som män, trots att alla partier verkar för detta och att vi i mängder av sammanhang framhåller vikten av en jäm fördelning mellan män och kvinnor. Massorr av statistik visar att det finns skillnader.
I dag presenterar jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) ett lagstiftningsförslag som avser fördelning av styrelseposter. Hon menar att vi måste få fler kvinnliga toppchefer i våra bolag.
Hon menar att meritokrati ska råda, dvs att kompetens är avgörande. Men i praktiken diskrimineras kvinnor. Minister ger en rad argument varför kvinnor inte har denna tillgång och i sak har hon rätt. Men den intressanta frågan är om vi verkligen behöver lagstifta? Kan inte detta ske via frivilliga överenskommelser. Näringslivet har tagit fram en sk bolagskod där man beskriver vad som ska gälla för ett bolag. Ministern menar att detta ska upphöjas till lag och anser att det är nödvändigt för att jämställdhet ska kunna råda.
Det låter till stora delar bra, men kan i många fall bli problematiskt, just ifrån kompetenskravet. Men nu är förslaget lagt och en debatt om kvotering eller inte lär blossa upp på nytt.