Ministern som bryr sig om både barn och äldre

Göran Hägglund talade idag som partiledare för Kristdemokraterna i riksdagens partiledardebatt. Det är ett tufft uppdrag att komma sist i debatten med sitt anförande. Men socialministern visade att det är frågor kring barn och äldre som han bryr sig om.
 
I sitt tal ställde han ett antal relevanta frågor, men gav också löften om engagemang:
 
Vad är det som gör att så många barn och ungdomar i så stor utsträckning behöver medicineras för att klara av sin vardag i ett av världens rikaste länder?
 
Varför mår inte våra barn så bra som de faktiskt har det?
Hur åstadkoms tid för att bygga de livsviktiga relationerna mellan föräldrar och barn? Mellan människor i stort?Hur skapas utrymme för vila och återhämtning i en tillvaro där aktiviteter erbjuds 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, 365 dagar om året?

Han visade att han inte ryggar för de svåra frågorna.

Han avslutade sitt tal med ett löfte efter att också talat om de äldres villkor: "Jag kommer inte att ge mig förrän alla äldre i vårt land får en god omvårdnad."

Hela talet kan läsas på http://kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Barnens-basta-ar-angelagen-politik/

Robert Persson

Man får en tår i ögat av denna hyllning som bara ligger partiorganet "Folkets dagblad" efter i Peking i retorik.