Pensionen för politiker förändras

När en riksdagsledamot lämnar sitt uppdrag i riksdagen finns det särskilda regler för "pension". Dessa har kritiserats och många artiklar har skrivits om detta. Det resulterade i att en kommitté tillsattes, Villkorskommitte´n. Den har nu överlämnat sitt förslag till riksdagsstyrelsen och föreslår kraftigt förändrade regler. Det kommer inte längre att bli möjligt att lyfta en särskild pension fram till det att man blir folkpensionär. Istället föreslås ett omställningsstöd på max två år. Detta, tillsammans med rådgivning, ska underlätta för en ledamot att kunna återgå till yrkeslivet.
Detta är ett bra förslag. Det fanns inte möjlighet att försvara det gamla systemet. En fråga som diskuterats är om man skulle kunna fatta ett besluta retroaktivt, dvs att det skulle omfatta de som idag finns i riksdagen eller även de som redan avslutat sitt uppdrag. Förslaget är att det nya ska gälla från och med valet 2014.
Tuve Skånberg, riksdagsledamot för KD, presenterar en ny tanke, nämligen att införa ett a-kassa-system för ledamöterna. En intressant tanke, men den har hittills fått tummen ner. Idén har han fått från det franska parlamentet vars ledamöter avsätter en avgift under sin tjänstgöring som placeras i en fond som kan aktiveras under en omställningsperiod.
Nu lär nog systemet för förtroendevalda inom kommun och landsting också ses över.