Pingst prövar nya vägar

Den svenska pingströrelsens pastorer är samlade under några dagar för gemenskap och fortbildning. Under snart 100 år har rörelsen bestått av autonoma församlingar men haft en stark nationell värdegemenskap. Sedan några år har ett formellt samfund bildats Pingst FFS men betoningen är fortfarande stark på fria församlingar, men samverkan betonas.under många år har det hållits s k predikantveckor i Stockholm men nu prövas ett nytt koncept. Under pastorsdagarna är 500 pastorer samlade och delar av konferensen kan följas på tvinterplay.

http://www.dagen.se/nyheter/500-pingstpastorer-pa-ny-konferens/