Skola i Skövde anmäld för konfessionella inslag

Föräldrar till en skolelev vid Norrmalmskolan i Skövde har anmält kommunen till Skolinspektionen. Föräldrarna anser att ett besök i en kyrka i december innehöll konfessionella inslag. Barnen hade deltagit i sånger som Hosianna- Davids Son, Ett barn av Davids Hus och Det Lilla Ljus jag har. Dessutom hade barnen fått med sig ett vykort med citat från Lukasevangeliet. Föräldrarna anser att skolan har kränkt barnen och att detta är oförenligt med svensk lag. Skolinpsektionen kräver nu ett svar från kommunen.
 
För mig är detta ännu ett tydligt exempel på att skollagen är felskriven. Det måste vara möjligt att presentera det kristna budskap för barn utan att skolan begår brott. Det s k adventsuppropet resulterade i närmare 100 000 namnunderskrifter som krävde en förändring av lagen så att det inte ska anses förbjudet att presentera det kristna kulturarvet.
 
Det är mycket tydligt att de sekulära strömningarna i vårt land är mycket starka och de gör också sin röst hörd. jag tror att de allra flesta tycker att det ska vara möjligt för en skola att erbjuda avslutningar eller besök i kyrkor utan att man anser att det är övergrepp eller kränkning. Men tydligen är lagen formulerad på ett sådant sätt att juridiken är tydlig och att det helt enkelt är brottsligt att uppmuntra elever att delta i sånger om Jesu födelse. Därför är det angeläget att lagen ändras. Samtidigt så måste det vara möjligt för de föräldrar som inte vill att deras barn ska delta i sådana inslag att de har rätt att avstå. Frivillighet är bra, men att lära barn om det kristna kulturarvet är också ett ansvar för skolan.
 
Jag kommer att fortsätta att verka för att det blir en förändring av lagen. Tillåt skolor att gå i kyrkan och ta del av det kristna budskapet!