Vem ska betala för kollektivtrafiken?

Det blir dyrare att åka kollektivt. Som framgår i en artikel i SN är det svårt att förklara varför det ska kosta mer då fler åker. Vanligtvis brukar ju fler konsumenter innebära prispress. Men bakom prisfrågan döljer sig också politiska beslut om vem som ska betala.
Politiskt vill vi att fler åker kollektivt. Nya och vidgade arbetsmarknadsregioner kommer till enbart om arbetskraften är tillgänglig. Eftersom jobben ofta ligger långt från hemmet så stället det stora krav på infrastrukturen. Att var och en åker ensam i sin bil är inget som något parti föredrar. Alla är överens om att det ska finnas kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. Men vi är inte överens om vem som ska betala för den. Enkelt uttryck så vill de röd-gröna att vi alla gemensamt ska betala för den, medan alliansen anser att de som använder den ska i högre utsträckning betala en högre andel. Här skiljer sig alltså partierna åt. Däremot är vi överens i Västra Götaland att bygga ut kollektivtrafiken så att fler använder den. Här kommer problematiken in; så länge antalet passagerare ökar så att varje buss eller tåg är fullt så blir det inga större merkostnader, men då antalet passagerare ökar så kraftigt att vi måste köpa nya bussar och tåg då sker snabbt stora kostnadsökningar. Vi är alla överens om att kostnaderna kommer att öka, men inte överens om hur det ska finansieras
Den viktigaste utmaningen är att skapa förutsättningar så att resenärerna frivilligt väljer buss eller tåg. Att bilen har många fördelar är känt och vanan att alltid ta bilen är väl etablerad. Därför måste kollektivtrafiken erbjuda bra tidtabeller, pålitliga och komfortabla resor och framför allt kunna transportera resenärerna dit de behöver ta sig.
Som det ser ut nu i regionen är ökningen av kollektivtrafiken så stark och inom några år kommer den att vara den största enskilda utgiftsposten i regionens räkenskaper.
Vid förra valet var det några partier som ville att man skulle införa en enhetstaxa. Denna tanke byggde på att skattekollektivet skulle subventionera kostnderna. I klartext skulle den som inte åker kollektivt betala för den som åker och det är då skattesatsen som avgör. Detta anser många vara orättvist och de som inte kan åka kollektivt vill inte betala för dem som har möjligheten. För den som bor på landet och tvingas ta bilen till alla aktiviteter har väldigt lite förståelse för att betala för andra. Det är förståeligt och bidrar till problematiken. Men inom de närmaste åren måste vi politiker lösa frågan. Så debatten lär fortsätta.