Barn och unga viktigast för Kristdemokraterna

 
 
 
 
Almedalen 2013 är över. Göran Hägglund inledde veckan och talade om de små barnens uppväxtvilkor. Barn och unga kom igen under veckan och skolan blev nog det mest debatterade området. Kristdemokraterna har valt att satsa på "barn och ungdomars uppväxtvilkor" . Det behövs ett politiskt parti som tar barnens part!