Sommarlovet- något positivt för barnen

Att vara ledig från skolan och kunna göra vad man vill är en dröm för många barn. Sommarlovet erbjuder så fantastiskt många andra möjligheter än terminernas hårt inritade tid. Samtidigt som många barn njuter och älskar dessa dagar är det andra barn som inte alls gillar dem. De driver omkring vind för våg och tycks inte har något att göra. I våra större bostadsområden är detta ett bekymmer. Föräldrarna är frånvarande och barnen lämnas för sig själva. Detta är ett samhällsbekymmer och bådar inte gott. Det är bara att konstatera att klyftorna växor. Vissa barn har "allt" de kan önska sig under sommaren, medan andra är hänvisade till kompisar i samma situation. Här gör många frivilligorganisationer en stor insats och engagerar barnen. Ett starkt civilt samhälle medverkar till att skapa det goda samhället. Samtidigt en stor eloge till alla de föräldrar som ställer upp för sina barn på sommaren och låter sommartiden vara med barnens bästa i första rummet.