60 miljoner barn går inte i skolan

Alla barn i världen har rätt till grundläggande utbildning. Lika många flickor som pojkar ska få gå i skolan. Detta är två av de mål som 147 stats- och regeringschefer kom överens om och som formulerades som de s k Milleniemålen. Ambitionen var att de skulle vara nådda 2015. Nu har Unescos Global Morning Report publicerat en rapport där man visar att 60 miljoner barn inte går i skolan. 2010 var det 100 miljoner och det innebär att många fler nås av denna grundläggande rättighet. Det har alltså skett en utveckling i rätt riktning, men mycket återstår. Om världens barn inte får gå i skolan så begränsar det deras möjligheter att ta ansvar som vuxna. Därför är utbildningsfrågorna bland de mest angelägna globala frågorna. Utan kunskap sker ingen utveckling och till stora delar är kunskap relaterad till utbildningsssystemet. Den som inte har förmåga att läsa och skriva på egen hand är utlämnad till andra.
En global kraftsamling för skolan är angelägen och här kan Sverige spela en viktig roll.