Besök av kinesisk toppolitiker

När man åtar sig ett politiskt uppdrag vet man aldrig vad det kommer att Innebära. Ibland blir man utskälld, ofta ifrågasatt, men visionen om att kunna vara med och förändra samhället är så stark att man står ut med de negativa bitarna. Emellanåt hamnar man också i sammanhang om man inte kunnat förutse. Bland annat handlar det om att möta människor. I dag var en sådan dag då jag fick tillfälle att möta kinesiska representanter både från politiken och näringslivet. Förra veckan hade jag intressanta samtal med representanter från Azeerbadjahn. Att möta och utbyta erfarenheter från vitt skilda kulturer är mycket givande. Jag tror på dialog och genom att umgås kan vi påverka, även i svåra frågor. Men ofta krävs det många kontakter innan det är läge att ta upp de svåraste frågorna. Men det sägs " man blir lik den man umgås med" och då är förhoppningen att dialog leder till förändring.
Läs mer i GT (http://www.expressen.se/gt/kinesisk-toppolitiker-halsade-pa-hos-volvo/)