Bra att Maria Larsson ställer krav på kommunerna om hemtjänsten

Det är kommunernas ansvar att ta tag i hemtjänsten och skapa ordning och reda både för personalen och för brukarna. Den senaste tiden har det varit en rejäl debatt om villkoren för hemtjänsten och det är inte fler lagar som krävs. Det är kommunerna som måste ta sitt ansvar, menar Maria Larsson, ansvarig minister i en intervju i Expressen. 
Många inom hemtjänsten upplever stress och otillräcklighet att hinna med omsorgen om de äldre. Maria Larsson visar att hon verkligen står på de äldres sida och värnar om de äldres omsorg.

"Det är en jätteviktig kvalitetsfaktor att personalen känner att de kan ta sig tid för de äldre, hinna med pratstunden eller klappen på axeln eller kinden."