Cementa - en het fråga i Skövde

 
Igår ordnade Nätverket Rädda Våmbsdalen en vandring för oss politiker i kommunfullmäktige. Gruppen med Alv Svensson i spetsen är starkt engagerade för att stoppa utbredningen av täktverksamheten vid Cementa i Skövde. Frågan är komplicerad då många intressennstår i konflikt med varandra. De närboende är förtvivlade och naturvännerna rasar då ett stort hål ska öppnas. Samtidigt så behöver vi cement och fabriken skapar många arbeten. Skövde kommun äger inte frågan. Det är Mark-och Miljödomstolen som ska pröva om ny brytning får ske. Kommunen ska yttra sig i frågan och det blir ett ärende på KF den 17 juni.