Dags för budgetfullmäktige

Vi har 10-11 juni budgetdebatt i regionfullmäktige i Vänersborg. Det är två viktiga dagar då strategin för kommande år ska dras upp. Tyvärr finns ingen politisk majoritet i regionen, utan SD är vågmästare. det är stora skillnader mellan partierna. Kristdemokraterna laddar inför debatten och kommer att ha fokus på barns och ungdomars uppväxtvillkor, men också betona mer pengar till hälso- och sjukvård. många närradiostationer i regionen sänder och dessutom kan man följa mötet på webben.