E20 igen - vad händer nu?

Trafikverket har idag presenterat sitt förslag till nationell plan för transportsystemet. Du kan läsa hela dokumentet på deras hemsida. Förslaget innebär en satsning på E20 men inte som regionfullmäktige vill. Förslaget innebär 2+1 väg men vi vill ha motorväg.
Det är bra att vägen finns omnämnd denna gång och att den finns med i planeringen, men nu gäller det att få igång samtalen med staten så att vägen får den standard som vi vill se. Idén är att Västra Götalandsregionen och kommunerna i området medfinansierar utbyggnaden så att det inte bara blir 2+1 utan 2+2 och då talar vi om motorvägstandard. Nästa vecka blir det uppvaktningar i frågan och vår förhoppning är nu att infrastrukturministern lyssnar på våra argument och därefter medverkar till att beslutet som ska fattas om ungefär ett år innebär en rejäl utbyggnad.
 
Planen omfattar totalt 522 miljarder och 
Reaktionerna i media är blandade liksom de politiska kommentarerna.