Finns det något positivt med Instagramdomen?

Domen har nu fallit i det s k Instagrammålet. Två unga tjejer fälldes för grovt förtal. Domen innebär att samhället tydligt visar att de kränkande budskap som de skrivit på sociala medier inte är acceptabla. Straffet blev hårt och något som kommer att följa med dem resten av livet. Det är bra att det nu visas att detta inte är tillåtet. Förhoppningsvis finns det också något positivt med domen, nämligen en tydlig varning att inte skriva nedsättande, kränkande eller nedsvärtande på nätet. Det skrivs tusentals budskap på sociala medier varje dag. Det är en fanstastisk möjlighet att kommunicera som inte tidigare generationer haft, men det krävs också en etisk diskussione. Nätetik är något som alla föräldrar måste tala med sina barn om, som lärare måste ta upp och som föreningsledarna ständigt behöver framhålla. Kort sagt; hela samhället har ett ansvar för att "samtalen" på näten hålls på en korrekt och gärna kamratlig nivå, men där det finns en tydlig gräns för vad som är OK och vad som inte är OK. En idé som dykt upp är s k Nätvandrare, vuxna som finns på olika sajter och har viss koll. Deras ansvar är då att påpeka när övertramp skett.
Det är självklart ett oerhört hårt slag för tjejerna som fällts och deras familjer som får betala skadestånd till offren. Men förhoppningsvis har många lärt sig att samhället inte tolererar kränkningar. Så det finns kanske något positivit med domen?
 
SvD, GP,GT