Fokus på barn och unga

Kristdemokraterna har bestämt sig för att lyfta fram barn och ungas uppväxtvillkor. Det är så lätt att säga "barnen ska alltid vara i främsta rummet" men då det kommer till hårda fakta glöms de ofta bort. I sammanhang där vi diskuterar hållbar utveckling definieras det ofta enligt Brundtlandtkommissionens "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Det innebär att då våra barnbarn och deras barn frågar oss varför vi gjorde våra val så måste vi kunna motivera dem och inte resonera "kommande generationer för lösa de problem vi skapat". En annan bild är att säga att vi lever idag på en lånad jord. Vi har lånat den av våra barnbarn och kommande generationer.
Fokus ska vara på barn och ungdom i de beslut som vi fattar. Att ha ett barnperspektiv innebär att i alla beslutsfrågor undra "hur gynnar detta våra barn och unga".
Vi kommer med kraft att arbeta vidare att lyfta fram dessa frågor. Det är så vi skapar ett hållbart och människovänligare samhälle