Halv miljard till Skaraborgs sjukhus

Vid årets sista regionstyrelse fattades flera besut om stora framtida investeringar. Skaraborgs Sjukhus Skövde ( tidigare KSS) fick en rejäl tilldelning. Närmare en halv miljard ingick i beslutet som omfattar en fortsatt sanering av PCB. När sjukhuset byggdes var PCB vanligt som fogmassa, men numera används det inte och ett mödosamt ersättningsarbete pågår. Ett sjukhus ska inte orsaka sjukdom och det är ansvarsfullt att byta ut mot godkända material. I beslutet fanns också en tillbyggnad. Det handlar om att man vill samla barn- och kvinnosjukvården i mer sammanhängande lokaler och det innebär både nybyggnation och ombyggnation. 
Under mötet fick vi också rapporter inför sommaren och bristen på sjuksköterskor är inte löst. Dessutom är det frågor kring bemanningen av ambulansverksamheten. Detta oroar, men alla jobbar hårt på att lösa frågan.