Massor med förslag om skolan

Nu ger sig kristdemokraterna på allvar in i skoldebatten. Annika Eclund, vår riksdagsledamot från Skaraborg, har lett en arbetsgrupp som presenterar massor med förslag. Sedan alliansregeringen tillträdde har mängder av reformer genomförts och FP har lett mycket av idéerna kring skolutveckling. Men nu vill även KD visa på vikten av bildning och läsning.
Arbetsgruppen som nu lämnat sin rapport kommer med många förslag. Min gissning är att kanon-idén kommer att få stor uppmärksamhet. Gruppen föreslår att en "klassiker-lista" ska införas och på så sätt ska alla elever tillförsäkrats att de tagit del av det svenska kulturarvet i form av litteratur, film, musik och andra kulturyttringar som ska anses som "måsten". Säkert blir det debatt om detta.
Lärarna är "nyckelpersoner" och en rad förslag som berör yrkeskåren finns bland förslagen.

Ge skickliga lärare en god löneutveckling under yrkeskarriären
Rensa bland lärares uppgifter och ansvar, låt lärare vara lärare och ge utrymme för mer lärarledd ämnesundervisningstid
Underlätta för fler vuxna i skolan – exempelvis klassmorfar eller unga vuxna som rastvakter
Utveckla och uppvärdera speciallärarnas och fritidspedagogernas roll i skolan
Inför högre betygskrav för att kunna antas till lärarutbildningen
Inför antagningsprov/lämplighetsprov vid antagning till lärarutbildningen
Gör det lättare att stänga av studenter som visar sig uppenbart olämpliga för läraryrket
− Erbjud fler snabba vägar in i läraryrket
Ge lärare möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling med delvis bibehållen lön
Öka användningen av det kollegiala lärandet i alla skolor

Hela rapporten kan läsas här