Satsa på infrastruktur i västsverige

Det diskuteras mycket kring trafiksituationen i Göteborg. Men det är inte bara en göteborgsfråga. Vi som bor i Skaraborg är oerhört beroende av bra vägar och järnväg till Göteborg. I dag är det för trångt och ambitionen är ju att persontrafiken ska fördubblas. Det är därför helt nödvändigt med utbyggnad av såväl E20 och Västra Stambanan. Kommunerna i Skaraborg har bestämt sig för att erbjuda regeringen en medfinansiering av E20. Nu pågår förhandlingar med regeringen om detta. För industrin i vårt område är tillgängligheten till Göteborgs hamn mycket angelägen.  Under det närmaste året ska både den regionala och den nationella transportplanen fastställas. Detta är en av de viktigaste frågorna att hantera nu och dessa planer avgör vår utveckling. Utan en god infrastruktur i Västra Götaland så försämras våra konkurrensmöjligheter.