Syrien behöver fred - inte vapen

Det strömmar in vapen till Syrien. Några tjänar massor med pengar på denna handel, men folket i Syrien lider. Vapen löser inga konflikter. Landet håller på att bombas sönder och miljoner syrier befinner sig på flykt. För varje dag som går minskar deras möjligheter att kunna återvända hem. För hemmet finns inte längre. Infrastrukturen är skadad. Lidandet är enormt. Många är på väg till vänner och släktingar i Sverige för att finna en fristad och få tak över huvudet. Men resan till Sverige är mödosam och många har "fastnat" i andra europeiska länder, men de allra flesta finns i flyktingläger i granländerna.
Alf Svensson, kristdemokraternas europaparlamentariker, beskriver en vädjan från kristna i mellanöstern som möt EPP-gruppen. De säger entydigt, Inga fler vapen, tack!
Nu är det inte en konflikt mellan kristna och muslimer i första hand. Jag har lyssnat till många personer som försökt att förklara orsakerna till inbördeskriget i Syrien. Den enda bild som jag kan få är att grupper står mot grupper och det är inte i första hand en religionsfråga. Åratal av konflikter ligger bakom och nu verkar enda lösningen vara att skjuta ihjäl varandra.
Omvärlden avvaktar och ser på. Helt obegripligt! I andra konflikter där lidandet varit stort har världssamfundet tydligt markerat att beteendena är oacceptabla och intervenerat.
Jag är stolt över Alf Svenssons insatser för mänskligheten under många år. Nu visar han att han bryr sig om det syriska folket och kämpar för att skapa ett internationellt stöd. Det syriska folket behöver vårt stöd men framför allt behöver de fred och försoning.
Tyvärr är det svårt att tolka nyheterna från Syrien. Oerhört mycket propagande förmedlas och vad som är sant eller falskt är svårt att avgöra.
Låt mig ge ett exempel. Jag lyssnade till en nyhetssändning som talade om att telefonnätet var utslaget. Det gick inte att få kontakt med Syrien. Jag nämnde detta för några flyktingar och frågade dem om de var oroliga för sina släktingar. Vi har daglig kontakt med dem, sa en av männen. Jag hävdade då att det var omöjligt att ringa men han tog upp sin mobil och bevisade motsatsen. Tydligen låg det i någons intresse att förmedla ett budskap om att man inte kunde ringa till Syrien, men motsatsen blev snabbt bevisad.
Syriens sak är vår och i Sverige finns det många syrier som behöver vårt stöd idag. De är inte bara oroliga för sin egen situation utan också för sina släktingar och vänner. Här kan vi alla göra en medmänsklig insats.