Tillitens gränser

Granskningskommissionen i Göteborg har nu kommit med sin rapport. Tre professorer förklarar vad "Göteborgsandan" inneburit och ger goda råd för att undvika fler "mutskandaler". Rapporten är på över 200 sidor och ger såväl bakgrundsförklaring till varför det skett övertramp av tillit och försöker att förebygga framtida misstag. För alla som är verksamma inom offentlig förvaltning är den nog ett "måste" att läsa.
Makt är det som politiker alltid strävar efter, men i Göteborgs fall har makten missbrukats. Nedan finns en länk till en artikel som menar att vad som framkommit bara är toppen av ett isberg.
 
Granskningsrapporten i sin helhet går att ladda ner från www.goteborg.se. Den heter Tillitens gränser.