Videosamtal sparar många resor

Det är väldigt bra med videosamtal. Detbsparar många timmars resa och därmed också en insats för miljön. Häromdagen hade vi ett möte där vi satt på fyra olika platser men upplevde att vi var på samma möte. Nu kommer ju tekniken i  läsplattor/datorer och då blir det ändå enklare. Privat använder vi ofta Skype för att kommunicera med barn och barnbarn. Ger en viss känsla av kontakt men självklart så är fysiska möten det allra bästa.