Debatt om värnskatten blossar upp - eller?

Det är svårt att avskaffa vissa saker. Skatter i synnerhet. Då värnskatten infördes av socialdemokraterna framhölls att den var tillfällig. Något som tillkom under en särskild tid då staten behövde inkomstförstärkningar men skulle inte tillhöra de permamenta skatterna. Då alliansregeringen tog över så trodde många att den omgående skulle bort från skattelistan. Men ännu har inget hänt och Moderaterna verkar nu tveka.
Caroline Sczyber skriver initierat om denna fråga. Bra att någon i riksdagen driver denna fråga.
Eilert

Att ta bort värnskatten är väl inte populärt bland flertalet väljare, som inte berörs av den. Röstfiske!