Debattartikel om sjukhus (igen)

I dag har jag ännu en debattartikel om sjukhusens organisation. Denna gång i Skaraborgs Allehanda. Skrivit tillsammans med Monica Selin.

 

Hälso – och sjukvården kan organiseras på många olika sätt. I Västra Götalandsregionen har den politiska ledningen valt en stordriftsform som har skapat långa beslutsvägar och en hel del omvägar för patienter som tvingas se det nära sjukhuset avvecklat istället för utvecklat.Efter år av oro, missnöje och otaliga flyttkaruseller har ledningen beslutat sig för att tillsätta så kallade lokala styrelser för de mindre sjukhusen utan att närmare definiera dessas mandat och funktioner.

 

Kristdemokraterna har hela tiden varit tydliga med att vi vill se självständiga sjukhus som ges utrymme att utvecklas och specialisera sig utifrån förutsättningar och behov. Vi vill organisera vården så att personalens engagemang och idéer bättre kan tas till vara. Vi vill ha ett lokalt budgetansvar som möjliggör utveckling och samtidigt skyddar de mindre sjukhusen från att sugas upp i de stora sjukhusens budgetunderskott. Vi föredrar positiv och konstruktiv samverkan istället för organisatorisk sammanslagning.

 

En förutsättning för god och säker vård är att personalen har vana av att utföra vården. Därför måste sjukvården utformas så att den sorts vård som ges mot de vanligaste åkommorna ska erbjudas på många ställen och så nära patienten som möjligt medan avancerad och högspecialiserad vård kan utföras på några få ställen. Därmed inte sagt att denna typ av vård ska koncentreras till de största sjukhusen. Det finns, tvärtom, goda möjligheter för alla regionens sjukhus att specialisera sig och bli bäst inom sitt specialiserade område.

 

Alltsedan bildandet av de fyra stora sjukhuskoncernerna i regionen har många av de mindre sjukhusen plågats av utdragna och smärtsamma nedmonteringar som skapar oro runt om i regionen. Kristdemokraterna vill lösgöra de lokala sjukhusen från de stora koncernerna så att de på egna ben kan ges möjlighet att specialisera sig, utvecklas och satsa på att bli bäst inom något eller några områden. I några fall skulle det kunna vara aktuellt att låta alternativa utförare med visioner, kraft och energi ta över driften. Men formen är i relation till innehållet och resultatet oviktig. Det viktigaste är att den kompetens och kunskap som finns på sjukhusen tas tillvara och att invånarnas starka känslor för sina sjukhus ses som en resurs istället för något som står i vägen för ytterligare centralisering och nedmontering.

 

Vad den politiska ledningen vill med de nya lokala styrelserna är ännu oklart. Klart är att Kristdemokraterna kommer att fortsätta verka för att sjukhusen ska få möjlighet att med egna ledningar, budgetansvar och med hjälp av motiverad och delaktig personal ska få arbetsro nog för att bedriva vård av hög kvalitet med fokus på utveckling och god och säker vård för patienterna.

 

Monica Selin (KD)

Regionråd och gruppledare

 

Conny Brännberg (KD)

Vice gruppledare