Tuff budget att vänta i Skövde

Lokala medier har dragit igång en spekulation om vad som är vänta i Skövde avseende ekonomin 2014. Prognoserna visar att skatteintäkterna inte ökar i den utsträckning som gör att pengarna räcker. Underskottet uppskattas i dagsläget till 91 miljoner. Det är då intressant att se hur olika partier (ideologier) reagerar. Det verkar som att de röd-gröna direkt har ett svar: skattehöjning. De tvekar inte att framföra detta. Ifrån alliansen vill vi först se över helheten, se om vi kan göra effektiviseringar eller andra åtgärder som gör att medlen används på bästa möjliga sätt. Vi har tidigare några gånger tvingats att höja skatten, men det är en åtgärd som vi tar till först då alla andra prövats. Jag tycker alltid att man ställa frågan om var pengarna gör mest nytta; stanna hos medborgarna eller överlämnas till kommunala skattekistan? Ju mer vi inskränker på individens handlingsutrymme desto mer säger vi att vi, dvs politikerna, är bäst på att fatta besluten. Jag tror på en kombination där medborgarna också ska kunna få vara med och styra med sina egna pengar. Därför är jag positiv till att den privata plånboken får innehålla pengar som sedan individen spenderar. Ju mer som spenderas deso mer skatt får vi in. Men det är då individen som fattar besluten, inte politikerna. Vi har byggt upp en stor välfärd. Den kostar stora summor. Samtidigt måste ansvarsfulla politiker våga ifrågasätta den och ställa frågan; är detta nödvändigt att vi gör? Eller fråga oss; kan vi göra detta på ett annat sätt?
Budget är inte enbart att hålla på med siffrorna utan framför allt att ta sig an verksamheten. Därför är också budgetperioden en spännande och kreativ process. Astrid Lindgrens ord "Voffo gör di på dette viset" är berättigad och därför blir jag besviken på de som direkt ropar på skattehöjning, för det de säger är att vi ska fortsätta att göra allt det vi gör men till en högre kostnad. Och den merkostnaden ska vi ta från väljarna.
Eilert

Bra det Du säger om att pengarna skall stanna hos medborgarna.
Låt dock dagens bekymmer vara en påminnelse om att de allra flesta investeringar också medför driftkostnader.