TV-licens är något förlegat

Tiden och tekniken har gjort att TV-licens känns omodernt. En TV är inte längre en TV på samma sätt som för några år sedan. I dag visas rörliga medier i mängder av olika fönster. Att finansiera public service med en licens känns inte längre up-to-date. Därför är det bra, som det står i DN, att nu framförs krav på slopad TV-licens. Min partikamrat Andreas Carlsson har hårt drivit denna fråga och han har starkt stöd i det. Men samtidigt måste public service finansieras och då är inte reklam det som ska införas. Så mitt tips är att det går via riksdagens anslag.
Eilert

Ditt tips är bra.
Finansiera Radio och TV via den statliga budgeten. Genom att Radiotjänst ej längre behövs finns ju dessa pengar disponibla.