Blå näringar - Västsverige har nya möjligheter

I vårt län har vi mycket vatten. Både kusten och de två stora sjöarna Vänern och Vättern. De senaste åren har det skett många satsningar på den maritima sektorn och de blå näringarna är på frammarsch. Då talar vi om allt från båtteknik, till nya satsningar på vågkraft, men självklart också på fiske och nu senast skaldjurssatsningar.
Svenska ostron är ett sådant exempel. Nu när fransmännen fått problem med sina ostron vänder de sig till odlingarna på Koster. Att just fransmännen gillar de svenska ostronen är ju en framgång i sig. 
Läs mer på DN