E20 igen - Miljöpartiet vill bromsa utvecklingen

Ett antal ledande miljöpartister i Skaraborg går nu ut och uppmanar kommunerna att inte medverka i satsningarna på E20 med kommunal medfinansiering. Det är logiskt att Miljöpartiet säger då då de hellre vill se satsningar på cykel och tåg. Men vi övriga konstaterar att E20 behövs både för gods- och persontrafik. Bilen är en realitet och särskilt för många av oss i Skaraborg är den nödvändig. Satsningar på Västra Stambanan vill vi också ha, men de står inte i motsats till en ny motorväg mellan Göteborg och Stockholm. Dagens E20-standard är bedrövlig och nu när det ser ut som om kommunerna, kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen kommer överens så hoppas jag inte att MP får något inflytande i frågan. Samtidigt pågår också diskussioner i Göteborg om folkomröstning om trängselskatten som också är en omröstning om det västsvenska paketet. Skulle både den satsningen och ny standard av E20 falera så är Skaraborg mycket utsatt.