Götheborg kan bli en ikon för Sverige

Ostindiefararen Götheborg har under sina seglatser gjort succé runt om i världen. Vid besöket i Kina blev det en mycket stor uppmärksamhet i media. Fartyget slår an klassiska band till Kina och vår historia. Nu har Götheborg kastat loss och en turné i Europa är på gång. Säkert kommer den att väcka stor uppmärksamhet. Tyvärr verkar finansieringen av fartyget vara en svår fråga. Industrin i västsverige, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har medverkat till att möjliggöra tidigare expeditioner, men just nu är framtiden mycket oviss. Sverige behöver några ikoner och Götheborg har möjlighet att bli en sådan. Men då krävs en insats av staten och att den får en nationell status. Västsverige kan inte själva bära kostnaderna. 
Bilden nedan får inte bli nästa fas för Götheborg.
Läs mer i GP