Här pågår en satsning på vindkraft

Vindkraft är bra. Tcker de allra flesta. Men "not in my back yard" brukar vara första responsen. Här i Västra Götaland finns många vindkraftverk. Faktiskt flest i landet. Allt enligt Energimyndigheten som rapporterar att i länet finns det 490 verk och därmed är vår region den vindkrafttätaste i landet. Även om verken är många och ökar så kan vi konstatera att de fortfarande bara marginellt bidrar till energiproduktionen. Men de är förnyelsebara, skapar grön energi och har framtiden för sig. Sverige behöver en rejäl omställning av sin energiproduktion, men som konsumenter kan vi aktivt bidra också. Dels använda mindre energi och dels beställa grön energi.