KD i Västra Götaland presenterar sin budget

Mer pengar till barn och unga, särskilt de med psykisk ohälsa. Men också en rejäl satsning på fler vårdplatser. Detta är några av huvudpunkterna i Kristdemokraternas budget i Västra Götalandsregionen som vi presenterade idag. Kristdemokraterna har nationellt beslutat att lyfta fram barn och ungdomars uppväxtvillkor och vi väljer nu att fokusera på de som mår psykiskt dåligt. Tyvärr är den gruppen stor och då många slutenvårdsplatser lagts ner vill vi markera att vi inte är nöjda med denna situation.
Hela budgeten kan du läsa på www.kdvg.se