Konsten i det offentliga rummet

Vi har privata rum och vi har offentliga rum. Hemma så vill vi gärna ha textilier, färger, former, fotografier, möbler i viss stil och konst på väggarna. Vi kan lägga ner stor möda på att välja väggfärg eller hallmatta. Detta är tecken på att det är viktigt att vi får rätt stil i våra hem. Där ska vi ju känna oss hemma och varje familj sätter sin stil på sitt boende beroende på en rad olika omständigheter.
Samma regler gäller för det offentliga rummet. Även här vill vi omge oss med kulturens olika uttryck. En del i detta är att all stadsplanering utgår från att offentliga platser har stor betydelse för människorna. Ett område som jag vill värna är den offentliga konsten, dvs den konstnärliga gestaltningen i och av det offentliga rummet. Självklart har konst en viktig plats i våra hem, på våra institutioner, men också i vårt gemensamma rum. Gator, torg och andra mötesplatser behöver konstnärlig gestaltning. Förr kallade man oftast detta för offentlig utsmyckning, men det begreppet känns förlegat. Konsten inspirerar och utmanar. Den väcker tankar och ger oss anledning att reflektera. En del städer i världen har lyckats med att få konstverket att bli en slags symbol eller ikon för staden. Stora offentliga verk i form av byggnader ger ofta sådana bilder.
I Skövde har vi mycket offentlig konst. Det beror på bryggeridirektören Theodor Egnell som lämnade medel i sitt testamente för att kunna inhandla offentlig konst. I dag är fonden värd flera miljoner och ständigt köps det in konst för det offentliga rummet. I planeringen av Bolougnerskogen finns en skulpturpark aviserad.
Bilden nedan är ett bra exempel från det offentliga rummet i Skövde. I förgrunden av delarna i Cavallobrunnen av Sivert Lindblom och i bakgrunden Skövde Kulturhus skapat av Hans-Erland Heineman. En vandring i området, om man mellanlandar i Skövde, ger upplevelser både av offentliga verk och fantastiska byggnader, men också möjlighet att gå i en vacker stadspark. Sådant kallas livskvalitet.