Lyssna på vårdpersonalen

Det som följer är en debattartikel som jag skrivit tillsammans med Monica Selin.

Det skrivs och debatteras mycket om sjukvården i Skaraborg. Företrädare för olika personalgupper vädjar om att få göra sin röst hörd. De slår larm och talar om brist på resurser, om ohållbar arbetsmiljö och om vikten av förändring. Många anställda inom vården beskriver den tuffa situation som de upplever. Trots detta talar man oerhört gott om patienten och valet av sitt vårdyrke. Det som de har svårt med är politiska beslut, omorganisationer och brist på resurser. Detta är en stor utmaning för ansvariga politiker.

Samtidigt uttalar sig patienterna å sin sida om vården och ger den ett mycket högt betyg. De flesta skaraborgare är nöjda med vårdens kvalitet och de insatser som görs. Det tyder på ett gott professionellt förhållningssätt hos personalen och ger dem ett mycket gott betyg.

Man måste då ställa sig frågan varför det blivit så här? Varför känner många att de valt rätt yrke men fel arbetsplats? Kan det vara så att politisk klåfingrighet, alltför många detaljstyrningar, stora sjukhusorganisationer och långa avstånd till cheferna bidrar till svårigheterna?

Kristdemokraterna vill förändra vårdens organisation. Denna förändring berör personalen mer än patienterna och därför blir sådana frågor sällan valfrågor. Vi menar att stora organisationer har svårare att ta vara på personalens idéer, utvecklingstankar och engagemang. Korta och nära beslutsvägar, lyhörda och närvarande chefer men också tillräckliga resurser är sådant som omedelbart behöver åstadkommas.

Vi är övertygade om att det är nödvändigt att se över sjukhusens organisation för att skapa en attraktiv arbetsmiljö och för att kunna behålla vår personal. Tyvärr verkar det vara så i dag att många lämnar den offentliga sjukhusvården på grund av tuffa dagliga arbetsvillkor. Kristdemokraterna är för privata vårdenheter och valfrihet, men vi vill att även Regionens sjukhus skall erbjuda en trivsam arbetsplats som konkurrenskraftigt alternativ.

Vi är övertygade om att det finns många goda idéer hos personalen som kan åstadkomma förändringar om de tillåts att bli med i samtalen. Kristdemokraterna vill ta ett stort ansvar för utvecklingsfrågorna, och samtidigt släppa på politikermakten och ge personalen möjlighet att påverka utvecklingen. Vi är som regionpolitiker ledare för en verksamhet med över 50 000 anställda, men då politiska beslut grundas i den engagerade personalens stöd tror vi att ett första steg mot en förändring kan tas.