Satsa på Västsvenska paketet

 
En av de största infrastruktursatsningar i Västsverige är på gång. Avtal mellan parterna är klart och arbetet är igång. Summan handlar strax under 40 miljarder kronor. I går beslöt Göteborgs kommunfullmäktige att genomföra en folkomröstning där trängselskatten står i fokus. Detta är en del av finansieringen och skulle göteborgarna säga
nej, finns några alternativ. Det enklaste alternativet (för oss andra) är att Göteborg chockhöjer kommunalskatten och bidrar själva med 14 miljarder kronor. Det andra alternativet är att någon annan tar notan. Troligtvis är inte företagen beredda att ta på sig denna extra kostnad och staten lär nog inte lägga mer pengar. Detta alternativ är inte särskilt troligt. Ett tredje alternativ är att det inte blir något av denna infrastruktur alls. Risken är att hela paketet havereras om det blir ett nej.
För oss en bit från Göteborg är en utbyggd infrastruktur mycket angelägen. Vår industri behöver goda förbindelser med Göteborgs hamn. Arbetskraft- och
 
studiependlingen i området är omfattande och den politiska visionen är att dubelt så många reser kollektivt 2020. Utan en förbättrad infrastruktur är det omöjligt att uppnå detta, men alternativet att vi åker bil istället för kollektivt är helt orealistiskt ur såväl kapacitetssynpunkt som av miljöhänsyn.
Nu är det vår förhoppning att det blir ett rungande ja från göteborgarna till trängselskatten.