Skövde satsar 81 miljoner på en väg som inte går genom kommunen

Sedan regionfullmäktige beslöt att verka för en utbyggnad av E20 så börjar det hända saker. De 15 kommunerna i Skaraborg har uppmanats att gå in med medfinansiering för att på så sätt väcka statens intresse för huvudvägen mellan Göteborg och Stockholm. Det har tyvärr inte hänt mycket med vägen de senaste åren även om några sträckor har rättats till och andra planeras. Nu gäller ett helhetsgrepp. För Skövdes del så beslöt vi i veckan att gå in med 81 miljoner kronor. E20 går inte ens igenom kommunen, men vi anser ändå att vägen är så viktig för utvecklingen i Skaraborg att vi är beredda att ta vår del av ansvaret. Tyvärr sätter sig Miljöpartiet på tvären och röstar nej, skriver insändare mot satsningen och verkar inte alls förstå vikten av en god väg för bygdens utveckling. Deras satsningar på cykelvägar är lovvärda, men i jämförelse med motorvägens betydelse så väger de lätt. Nu fortsätter kommunfullmäktigeförsamlingarna i Skaraborg att ta beslut. Regionen ska självklart också satsa och den frågan får vi återkomma till. Vår förhoppning är att detta kommer upp till ett kommande regionfullmäktigemöte snarast.
Skövde visar på vikten av regional utveckling när man gör denna satsning!