Tid med barnen

Våra barn är det viktigaste vi har! Det finns inget mer dyrbart eller finare än våra barn. Men tiden som barn går snabbt och vi vet också att många av de värden som grundas under livets första år blir bestående för hela livet. Ett barn som har en harmonisk uppväxt har betydligt större möjligheter att få ett gott liv än den som växer upp i misär, fattigdom eller utsätts för övergrepp.
Kristdemokraterna driver stenhårt att föräldrar ska få mer tid tillsammans med sina barn. Vi menar att de band som knyts mellan barn och föräldrar är ovärderliga och utgör den främsta byggstenen i vårt samhällsbyggande. Det är i den lilla och nära gemenskapen som begrepp som hänsyn, solidaritet, hjälpsamhet, empati och andra positiva egenskaper utvecklas. Familjen är ett träningsforum för samhället. Det vi klarar i familjen klarar vi också i samhället. Samhället är summan av alla familjer. När vi använder ordet familj så kan det definieras på många olika sätt och kanske är begreppet släkt (som andra länder använder) ett bättre begrepp. Vi vet att band mellan syskon och syskons barn har stor betydelse och vi menar alltså en vidgad familj.
Samtidigt kan vi konstatera att många småbarnsföräldrar känner att de måste ha två inkomster för att få vardagens ekonomi att gå ihop. Därmed är också många barn i förskolan. Vi anser att förskolan är något positivit och är en viktig del av vårt samhälle, men samtidigt menar vi att valfrihet ska råda. Den förälder som hellre är tillsammans med sina barn och under några år avstår från förvärvsarbete, gör en stor insats för, främst sina barn, men också för samhället i stort. Vi förstår att vi behöver arbetskraft, men vänder oss mot begreppet att människan är en produktionskapacitet och behövs för samhällets produktion. Det är självklart så att vi ska uppmuntra alla att förvärvsarbeta men vi ser uppdraget som förälder som en så viktig del av samhället att vi är beredda att stötta föräldrarna som är tillsammans med sina barn även ekonomiskt. Sann valfrihet uppstår först då man verkligen har alternativ att välja mellan. Vår idé om vårdnadsbidrag (jag kallar det helst något annat) handlar om att ge ekonomiska möjligheter till de föräldrar som vill vara hemma. Detta vill jag kämpa för.
Det är bra att förskolor finns, men jag tror att många av ettåringarnas föräldrar hellre skulle vara hemma en tid till om de hade ekonomisk möjlighet. Vi kristdemokrater vill medverka till detta.