Vad är egentligen ett folkinitiativ?

Det spekuleras rejält kring folkomröstning i Göteborg eller inte. Trängselskatten är hatad av många, men anses också som en nödvändighet av andra för att kunna finansiera det västsvenska paketet. Tidningen GT har drivit en kampanj och fått in ett stort antal namnunderskrifter som kräver en folkomröstning. Nu är det politikerna som ska avgöra om folket ska säga sitt eller inte.
Detta gäller för ett folkinitiativ enligt kommunallagen:
- Minst tio procent av de röstberättigade (gäller både inom en kommun eller landsting/region) måste stå bakom förslaget.
- Namnen måste samlas in under en sexmånadersperiod
- Man kan bara rösta om sådant som ligger inom den kommunala kompetensen, dvs sådant som fullmäktige faktiskt kan besluta om. Är det en riksdagsfråga kan man inte folkomrösta om den i en kommun.
-Det är numera svårare att stoppa ett folkinitiativ. Två tredjedelar av fullmäktiges ledamöter måste aktivt rösta nej för att folkomröstningen inte ska genomföras.